Minimumloon per 1 juli 2018 bekend

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 bekendgemaakt.

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2018. Deze wijziging is in de Staatscourant van 22 mei 2018 gepubliceerd.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2018:

  • € 1.594,20 per maand (januari 2018: € 1.578,00 per maand);
  • € 367,90 per week (januari 2018€ 364,15 per maand);
  • € 73,58 per dag (januari 2018: € 72,83 per dag).

Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 € 1.594,20 per maand, € 367,90 per week en € 73,58 per dag. Het aanpassingspercentage na afronding is 1,03. De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon.

Minimumjeugdloon per 1 juli 2018 

Leeftijd Staffeling Per maand Per week Per dag
22 jaar en ouder 100% € 1594,20 € 367,90 € 73,58
21 jaar 85% € 1355,05 € 312,70 € 62,54
20 jaar 70% € 1115,95 € 257,55 € 51,51
19 jaar 55% € 876,80 € 202,35 € 40,47
18 jaar 47,5% € 757,25 € 174,75 € 34,95
17 jaar 39,5% € 629,70 € 145,30 € 29,06
16 jaar 34,5% € 550,00 € 126,95 € 25,39
15 jaar 30% € 478,25 € 110,35 € 22,07

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)  

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden per 1 juli 2018 alternatieve staffels die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen.

Minimumjeugdloon BBL-leerlingen 18 t/m 20 jaar 

In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen bedragen:

Leeftijd Staffeling BBL Per maand Per week Per dag
20 jaar 61,5% € 980,45 € 226,25 € 45,25
19 jaar 52,5% € 836,95 € 193,15 € 38,63
18 jaar 45,5% € 725,35 € 167,40 € 33,48

Het minimum(jeugd)loon is naar evenredigheid lager indien de werknemer een kortere arbeidstijd is overeengekomen dan de normale arbeidsduur. Dit is bijvoorbeeld het geval bij deeltijdarbeid.

Normale arbeidsduur 

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een uniform wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector gebruikelijk is voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Brutominimumloon bij arbeidsduur van 36, 38 en 40 uur  

Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van respectievelijk 36, 38 en 40 uur per week.

Afgeleid brutominimumloon per uur na afronding (naar boven) per 1 juli 2018 bij een gebruikelijke arbeidsduur van 36, 38 en 40 uur is gepubliceerd in de volgende tabel. Hierbij wordt bij de afronding gebruik gemaakt van een afronding naar boven, om te voorkomen dat er onbedoeld een betaling ontstaat die lager is dan het wettelijk minimumloon.

Brutominimumloon per uur per 1 juli 2018 bij normale arbeidsduur voor fulltime dienstverband van: 

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
22 jaar en ouder € 10,22 € 9,69 € 9,20
21 jaar € 8,69 € 8,23 € 7,82
20 jaar € 7,16 € 6,78 € 6,44
19 jaar € 5,63 € 5,33 € 5,06
18 jaar € 4,86 € 4,60 € 4,37
17 jaar € 4,04 € 3,83 € 3,64
16 jaar € 3,53 € 3,35 € 3,18
15 jaar € 3,07 € 2,91 € 2,76

BBL-leerlingen 18 t/m 20 jaar  

Brutominimumloon per uur voor werknemers die werkzaam zijn op basis van arbeidsovereenkomst die is aangegaan i.v.m. BBL per 1 juli 2018 bij normale arbeidsduur voor fulltime dienstverband van: 

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
20 jaar € 6,29 € 5,96 € 5,66
19 jaar € 5,37 € 5,09 € 4,83
18 jaar € 4,65 € 4,41 € 4,19