Minimumloon per 1 januari 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 bekendgemaakt.

Per 1 januari 2019 wordt het minimumloon verhoogd met 1,34%.
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector en de eventuele cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoelang een normale werkweek duurt.
In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.

Brutominimumloon per maand, week en dag

Na de (wettelijke) afronding bedraagt het wettelijk brutominimumloon per 1 januari 2019 € 1.594,20 per maand, € 367,90 per week en € 73,58 per dag.
Het aanpassingspercentage na afronding is 1,34 %.

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 januari 2019:

  • per maand: € 1.615,80;
  • per week: € 372,90;
  • per dag: € 74,58.

De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon. De wettelijke minimumjeugdlonen per 1 januari 2019 zijn:

Leeftijd Staffelpercentage Per maand Per week Per dag
22 jaar en ouder 100% € 1.615,80 € 372,90 € 74,58
21 jaar 85% € 1.373,45 € 316,95 € 63,39
20 jaar 70% € 1.131,05 € 261,05 € 52,21
19 jaar 55% € 888,70 € 205,10 € 41,02
18 jaar 47,5% € 767,50 € 177,15 € 35,43
17 jaar 39,5% € 638,25 € 147,30 € 29,46
16 jaar 34,5% € 557,45 € 128,65 € 25,73
15 jaar 30% € 484,75 € 111,85 € 22,37

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL), gelden er alternatieve staffels die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en van 21 jaar gelden de bedragen die hierboven staan.

In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de volgende (lagere) bedragen per 1 januari 2019:

Leeftijd Staffelpercentage Per maand Per week Per dag
20 jaar 61,5% € 993,70 € 229,35 € 45,87
19 jaar 52,5% € 848,30 € 195,75 € 39,15
18 jaar 45,5% € 735,20 € 169,65 € 33,93

Brutominimumloon per uur

Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder ‘normale arbeidsduur’ wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Brutominimumloon per uur per 1 januari 2019 bij een normale arbeidsduur voor een fulltimedienstverband van:

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
22 jaar en ouder € 10,36 € 9,82 € 9,33
21 jaar € 8,81 € 8,35 € 7,93
20 jaar € 7,26 € 6,87 € 6,53
19 jaar € 5,70 € 5,40 € 5,13
18 jaar € 4,93 € 4,67 € 4,43
17 jaar € 4,10 € 3,88 € 3,69
16 jaar € 3,58 € 3,39 € 3,22
15 jaar € 3,11 € 2,95 € 2,80

Brutominimumloon per uur voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een BBL per 1 juli 2018 bij een normale arbeidsduur voor een fulltimedienstverband van:

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
20 jaar € 6,38 € 6,04 € 5,74
19 jaar € 5,44 € 5,16 € 4,90
18 jaar € 4,72 € 4,47 € 4,25