Minimumlonen per 1 juli 2019

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2019 met 1,23% (na afronding). Per 1 juli 2019 hebben werknemers vanaf 21 jaar recht op het volledig wettelijk minimumloon. Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2019 is:

LeeftijdJeugdloonpercentagePer maandPer weekPer dag
21 jaar en ouder100%1635,60377,4575,49
20 jaar80%1308,50301,9560,39
19 jaar60%981,35226,4545,29
18 jaar50%817,80188,7537,75
17 jaar39,5%646,05149,1029,82
16 jaar34,5%564,30130,2026,04
15 jaar30%490,70113,2522,65

(Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Het minimumloon per uur staat niet in de wet, maar kan wel worden berekend. Dat kan door het minimumloon per week te delen door het aantal uren bij een volledige werkweek. In de agrarische sector is de norm 38 uur per week. Hieronder treft u tevens de bruto uurlonen die toegepast moeten worden vanaf 1 juli 2019:

Leeftijd38 uur per week
21 jaar en ouder9,94
20 jaar7,95
19 jaar5,96
18 jaar4,97
17 jaar3,93
16 jaar3,43
15 jaar2,99

Let op: de bovengenoemde uurlonen gelden als richtlijn! Bij het berekenen van het uit te betalen loon moet een werkgever altijd uitgaan van het volledige wettelijk minimumloon per dag, week of maand. Gebruik van het indicatieve uurloon kan in verband met afronding leiden tot onderbetaling.