Minderheids-DGA sociaal verzekerd?

De hoofdvraag is of de DGA op grond van de statuten door de algemene vergadering kan worden geschorst of ontslagen. Zo niet dan is de DGA in principe niet verzekerd en wordt deze gezien als een zelfstandige en niet als werknemer. Dit geldt ook voor de DGA die via zijn personal holding aandeelhouder van de BV is.

Tot voor kort werd aangenomen, dat aandeelhouders die een gelijk aantal stemmen hebben niet sociaal verzekerd zijn.

Met uitspraak van RBNHO:2014:9589 heeft de rechter echter beslist dat als DGA ook worden aangemerkt die bestuurders die in de Algemene Vergadering een gelijk aantal stemmen uit kunnen brengen. Dus: voor een BV met 3 aandeelhouders waarvan 2 met elke 40% van de stemmen en 1 met 20%, geldt dat de 2 aandeelhouders met een gelijk aantal stemmen van 40% niet als werknemers voor de sociale verzekeringen worden aangemerkt.

De rechter heeft dit beslist op grond van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder.