Belastingplan 2015: een aantal relevante zaken

Vandaag 16 september 2014 is de miljoenennota officieel bekend gemaakt. In een notendop een aantal relevante wijzigingen.

Zorgverzekering

 1. De zorgpremie gaat volgend jaar met ongeveer € 10 er maand omhoog tot € 1.211 euro per jaar.
 2. Het eigen risico stijgt met € 15 naar € 375 euro per jaar.
 3. De zorgtoeslag voor de laagste inkomens gaat omhoog en voor de hogere inkomens omlaag. Hoeveel blijkt aan het einde van het jaar.
 4. De wijkverpleegkundige komt in het basispakket.

Werkgelegenheid en armoedebestrijding

 1. Voor werkzoekenden komt er een brug-WW. Werkzoekenden die aan de slag gaan in een sector met een tekort, ontvangen salaris voor de uren die ze werken en een uitkering voor tijd die ze besteden aan omscholing.
 2. Het kabinet wil 125.000 banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor nieuwe gevallen vervallen de WWB, de WSW en voor een deel de Wajong. Die worden ondergebracht onder een nieuwe regeling: de Participatiewet.

Eigen woning

 1. Het lage BTW-tarief voor de bouw wordt met een half jaar verlengd tot 1 juli 2015.
 2. Renteaftrek op restschuld eigen woning verlengd van 10 naar 15 jaar.
 3. Wie zijn oude huis niet verkocht krijgt, kan voortaan drie jaar de hypotheekrente aftrekken in plaats van twee jaar.
 4. Indien de te koop staande woning (tijdelijk) wordt verhuurd, gaat deze tot het Box III vermogen behoren. De tijdelijke maatregel dat bij het einde van de verhuur binnen de drie-jaarsperiode, de eigenwoning-status (en daarmee de rente-aftrek) weer gaat herleven, wordt structureel.

Belastingtarieven en kinderopvang

 1. Om de lasten te verlichten gaat de korting op de belasting voor werkenden (arbeidskorting) omhoog.
 2. De eerste schijf van de inkomstenbelasting wordt niet 36.76% maar 36,5% (2014: 36.25%).
 3. Werkloze ouders krijgen zes in plaats van drie maanden kinderopvangtoeslag.
 4. Werkbonus (betreft oudere werknemers van 60 tot 64 jaar) vervalt.

BV/onderneming en fiscus

 1. Doelmatigheidsmarge DGA loon gaat van 30% naar 25%.
 2. De kring van “normale” werknemers wordt daarbij uitgebreid naar alle werknemers van vennootschappen waarvoor de DGA werkzaam is (direct of indirect) met een belang van minimaal 5%.
 3. Voor de wijzigingen in de werkkostenregeling (WKR) zie Veranderingen in werkkostenregeling.

Levensloop

In 2013 bestond de eenmalige mogelijkheid om het levenslooptegoed in één keer op te nemen, waarbij slechts over 80% van het saldo belasting betaald diende te worden. Voor spijtoptanten komt deze 80%-regeling in 2015 nog een keer eenmalig terug. De regeling is wel beperkt tot maximaal het saldo per 31 december 2013.

Leaseauto’s

Voor leaseauto’s komt er een nieuw systeem van fiscale bijtelling.