Milieuinvesteringsaftrek/VAMIL ook bij melkrobot

De belastingrechter heeft op 25 februari 2014 bepaald dat bij het investeren in een melkrobot ook de regeling voor Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) grotendeels van toepassing is.
LET OP Dit geldt alleen voor alles rondom het feitelijke melksysteem. Het feitelijk melksysteem komt dus niet voor deze investeringsregelingen in aftrek.

De casus voor het Gerechtshof Leeuwarden betreft vier innovatieve melkveebedrijven met een proefstal, die betoogden, dat “de melkrobot veel meer is dan alleen een melksysteem”. Het is onder meer een managementsysteem voor mens en dier. Bovendien beperkt een melkrobot de ammoniakemissie.
Een milieuadviseur steunde de veehouders in hun visie. Daaruit bleek dat het vloeroppervlak door te investeren in een melkrobot beduidend lager was dan bij gebruikmaking van een ander melksysteem. Daardoor daalde de ammoniakemissie. En dat was in deze casus het bepalende criterium, waardoor deze onderdelen van de melkrobot wel in aanmerking komen voor de vorengenoemde investeringsregelingen.

Voor meer informatie, zie Agrarische subsidieverlening en Algemene investeringsregelingen.

Voor de Milieulijst 2014, zie Brochure Milieulijst 2014 zoeken op proefstal.

Voor de uitspraak van het Gerechtshof zie   ECLI:NL:GHARL:2014:1351