MIA/VAMIL ook voor gebruikte vervoermiddelen

Staatssecretaris van financiën heeft in een besluit goedgekeurd dat een voertuig van maximaal zes maanden oud of met ten hoogste zesduizend kilometer op de teller ook als ‘nieuw’ mag worden aangemerkt, vanaf 17 maart 2014.

Tot dusver gold voor MIA-Vamil de eis dat het moet gaan om een ‘niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel’ waarmee dus enkel  nieuwe auto’s onder de regeling vielen.

MIA 2014 voor welke voertuigen?

In 2014 geen MIA meer voor de zeer zuinige auto’s (14%-bijtelling). Deze geldt alleen nog voor (semi-)elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van 50 gr/km of minder en voor bepaalde bedrijfsauto’s op aardgas. Daarnaast geldt er (afhankelijk van de CO2-uitstoot) een investeringsplafond.

Type auto

%-age MIA

Tot maximaal investeringsbedrag per auto van:
Volledig elektrische personen- en bedrijfsauto’s

36%

€ 50.000
Plugin-hybride personenauto’s met een CO2-uitstoot meer dan nul en ten hoogste 30 gr/km

27%

€ 35.000
Plugin-hybride personenauto’s met een CO2-uitstoot meer dan 30 en ten hoogste 50 gr/km

13,5%

€ 12.500
Aardgasauto’s bestemd voor zakelijk vervoer*)

13,5%

50%

*) Niet zijnde een voertuig waarvoor in het kentekenregister de vermelding van de Europese voertuigcategorie N1 dan wel de vermelding ‘taxi’ is opgenomen met een aardgasmotor als hoofdmotor, met een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram per kilometer, waarbij onder aardgas ook wordt verstaan biogas dat tot aardgaskwaliteit of beter is opgewerkt.