Met deeltijdpensioen gaan

Indien een werknemer in plaats van in één keer volledig met pensioen te gaan liever geleidelijk wil ‘afbouwen’, dan kan dat door met deeltijdpensioen te gaan. Vanaf 55 jaar kan de werknemer in overleg met de werkgever met deeltijdpensioen.

Hoe werkt het?

Wanneer u met deeltijdpensioen gaat, blijft u gewoon in dienst bij de werkgever. Maar een of meer jaren voor uw pensioen gaat u alvast in deeltijd werken. Doordat u korter gaat werken, daalt uw inkomen. Deze daling in inkomen kunt u compenseren door een deel van uw pensioen alvast uit te laten betalen. Voorwaarde is dat u wel tussen de 90% en 40%, afgerond op een heel getal, blijft werken.

Wanneer u met deeltijdpensioen bent, kunt u het percentage waarvoor u nog werkt niet meer verhogen. Wel kunt u het nog verder verlagen, tot minimaal 40%. Op uw pensioengerechtigde leeftijd (67 jaar) gaat u volledig met pensioen.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u eerder met pensioen gaat dan op 67 jaar, wordt uw pensioeninkomen per jaar lager. Dat geldt ook voor deeltijdpensioen. Over de periode dat u in deeltijd werkt, bouwt u naar evenredigheid pensioen op. Dus wanneer u kiest voor deeltijdpensioen, zal uw ouderdomspensioen vanaf 67 jaar lager zijn. Ook heeft deeltijdpensioen gevolgen voor de hoogte van het eventuele partnerpensioen.

Fiscale gevolgen deeltijdpensioen en opnieuw werken

Als u met deeltijdpensioen gaat vóór uw 60ste en u bent van plan om in de vrijgekomen tijd opnieuw te gaan werken, kan de combinatie van uw pensioenuitkering met ander inkomen uit een dienstbetrekking of uit een andere economische activiteit fiscale gevolgen hebben. De belastingdienst kan in zo’n geval de pensioenregeling ‘onzuiver’ verklaren en belasting heffen over de ‘economische waarde’ van uw totale pensioenaanspraak, met daarbovenop eventueel een revisierente van 20%.

Voor meer informatie over pensioenen, zie Vervroegd pensioen en doorwerken.

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig, wij helpen u graag dan wel verwijzen wij u door naar aan ons gerelateerde pensioendeskundigen. U kunt met ons contact opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of mobiel op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.