Melding betalingsonmacht tijdelijk niet vereist

Als uw BV de belastingen en premies niet kan betalen, kunt u als bestuurder van de BV in privé aansprakelijk worden gesteld voor de onbetaalde belastingschulden en premies.

Het gaat hierbij onder andere om de: 

  • loonheffingen;
  • btw;
  • vennootschapsbelasting;
  • premies bedrijfspensioenfonds.

Om deze privéaansprakelijkheid te voorkomen, moet de BV tijdig melding maken van het feit dat de belastingschulden en/of de premies niet kunnen worden betaald.
Bij een tijdige melding zal de Belastingdienst en/of het bedrijfspensioenfonds namelijk moeten aantonen dat het aan uw onbehoorlijke bestuur te wijten is dat de verschuldigde belasting niet op tijd is betaald.

Het Ministerie van Financiën heeft onlangs besloten dat BV’s en alle rechtspersonen die onder de vennootschapsbelasting vallen en uitstel vragen voor betaling van belastingen in verband met de coronacrisis, geen aparte melding van betalingsonmacht meer hoeven te doen.
Dit geldt voor zowel de verstreken als voor de toekomstige tijdvakken.

Let op

Deze versoepeling geldt alleen voor bijzonder uitstel i.v.m. de coronacrisis en als ook de betalingsonmacht het gevolg is van de coronacrisis.
In alle andere gevallen dient u nog steeds afzonderlijk betalingsonmacht te melden.

Geldt niet voor premies bedrijfspensioenfonds

Het niet meer hoeven doen van een melding betalingsonmacht geldt echter alleen voor de belastingen die u niet kunt betalen in verband met de coronacrisis.
Als uw BV de premies voor het bedrijfspensioenfonds niet kan betalen, dient u dit nog steeds te melden (mits uw bedrijfspensioenfonds anders beslist).

Meldingstermijn

Indien u de premies bedrijfspensioenfonds niet kan betalen, dient u dit schriftelijk en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen, nadat de wettelijke betalingstermijn voor de verschuldigde premies is verstreken, te melden aan het bedrijfspensioenfonds.
Let op. Indien u dit niet tijdig en op de juiste manier meldt, is de melding niet rechtsgeldig en is/zijn de bestuurder(s) van de BV in beginsel aansprakelijk voor de niet afgedragen premies.