Meewerkend kindregeling

Er is een vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen in het bedrijf, om de administratieplicht te verlichten.
Om hiervoor in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de volgende regels:

 • voor de eerste uitbetaling aan het kind moeten de naam, adres en sofinummer van het kind in de administratie zijn opgenomen;
 • het kind werkt in de onderneming van de ouder;
 • het kind is minimaal 15 jaar oud;
 • het kind is alleen verzekerd voor de volgende twee sociale verzekeringen: volksverzekeringen en Zorgverzekeringswet;
 • er moet toestemming gevraagd worden aan de belastingdienst.

Voldoe je aan deze regels dan geldt het volgende:

 • Slechts een keer per jaar hoeft er aangifte loonheffingen te worden gedaan;
 • er wordt gebruik gemaakt van een afzonderlijk loonheffingennummer, deze kan worden aangevraagd met het formulier Melding Loonheffingen Werkgever van meewerkende kinderen;
 • geen loonstaten hoeven worden ingevuld voor het kind;
 • naam, geboortedatum, BSN/sofinummer, adres en woonplaats hoeven niet schriftelijk, gedagtekend en ondertekend aan u verstrekt te worden;
 • de specificatie van de verschillende bestanddelen van het loon moeten bij de loonadministratie bewaard blijven;
 • er moet loonheffingskorting worden toegepast;
 • de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw worden een keer per jaar in gehouden op de 1e werkdag van het volgende kalenderjaar.