Meewerkbeloning

Als uw partner gaat meewerken in uw onderneming, zijn er onder meer de volgende mogelijkheden:

  • U betaalt uw partner minder dan € 5.000 en u maakt gebruik van de meewerkaftrek.
  • U spreekt met uw partner af dat u deze een arbeidsbeloning betaalt voor het meewerken, zie modelcontract.
  • U sluit een arbeidsovereenkomst met uw partner, zodat uw partner bij u in dienstbetrekking is.
  • U en uw partner worden ieder afzonderlijk ondernemer (vennootschap onder firma); zie Welke rechtsvormen?

Raadpleeg een deskundige om uit te zoeken wat voor u en uw partner het gunstigst is. Alleen als uw partner bij u in dienstbetrekking is, moet u loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet inhouden en afdragen. Voor de werknemersverzekeringen kan er ook sprake zijn van een dienstbetrekking voor een partner. Dat is afhankelijk van bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden en de gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer.

Let op Zorg dat uw partner voldoende verzekerd is voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en dergelijke. Uw partner heeft dezelfde mogelijkheden om zich aanvullend te verzekeren als uzelf.