Meewerkaftrek

Indien de ondernemer voldoet aan het urencriterium (zie Onderneming starten) en zijn of haar partner ten minste 525 uur meewerkt in de onderneming zonder enige vergoeding, dan kan de ondernemer de meewerkaftrek toepassen. De meewerkaftrek is een aftrekpost op de winst en wordt niet bij de partner belast.

De meewerkaftrek is ook toepasbaar als u een vergoeding aan de partner betaalt van minder dan € 5.000.
LET OP Deze vergoeding is niet aftrekbaar van de winst en bij de ontvangende partij ook niet belast.

De meewerkaftrek is onderdeel van de ondernemersaftrek en afhankelijk van het aantal meegewerkte uren en bedraagt een percentage van de winst. Zie hiervoor de tabel onder aan deze pagina.

LET OP Voorwaarde is dat de werkzaamheden specifiek voor de onderneming zijn. Gewone huishoudelijke werkzaamheden vallen daar niet onder. Bijvoorbeeld een aanwezigheidsverplichting voor opnemen van de telefoon c.q. klanten te woord te staan, kan daar wel onder vallen.

In de tabel ziet u wat de meewerkaftrek voor 2014 is.

Meegewerkte uren Meewerkaftrek
Percentage (van de winst)
0 tot 525 0
525 tot 875 1,25%
875 tot 1.225 2%
1.225 tot 1.750 3%
1.750 of meer 4%