Massaal bezwaar box 3-heffing afgewezen

De Belastingdienst heeft het massaal bezwaar tegen de box 3-heffing voor de jaren 2013 tot en met 2016 afgewezen. Dit is het gevolg van de recente uitspraak van de Hoge Raad over de vermogensrendementsheffing.

Buitensporig zware last

De Hoge Raad oordeelde dat belastingplichtigen in 2013 of 2014 op stelselniveau met een buitensporig zware last werden geconfronteerd als de belastingdruk hoger was dan het gemiddelde rendement dat zonder al te veel risico’s haalbaar was.

Geen rechtsherstel

De Hoge Raad heeft echter geen rechtsherstel geboden. Hierbij moeten namelijk op stelselniveau keuzes worden gemaakt die niet voldoende duidelijk zijn af te leiden uit het stelsel van de wet. Hierbij past de rechter terughoudendheid bij het voorzien in een oplossing op stelselniveau; dit in de eerste plaats aan de wetgever.

Massaal bezwaar afgewezen

Het gevolg van deze uitspraak is dat de Belastingdienst het massaal bezwaar met een collectieve uitspraak heeft afgewezen. Aan belastingplichtigen verleend uitstel van betaling wordt hierdoor ingetrokken, zodat het belastingbedrag waarvoor uitstel is verleend nu alsnog moet worden betaald.

Individuele uitspraak aanvragen

Belastingplichtigen kunnen nog wel individuele uitspraak vragen en daartegen in bezwaar te gaan bij de inspecteur. Deze individuele toets valt namelijk buiten het bereik van de massaal bezwaarprocedures.
Bij individueel bezwaar tegen de box 3-heffing moet de belastingplichtige aantonen dat hij wordt geconfronteerd met een individuele en buitensporige zware last. Het beroep kan alleen gaan over de algemene vraag of 4% rendement op uw vermogen te hoog is.