Margeregeling

Een handelaar in gebruikte goederen die deze zonder omzetbelasting heeft ingekocht, mag de margeregeling toepassen. U berekent de btw dan niet over uw omzet, maar over het verschil tussen verkoopprijs en inkoopprijs, de winstmarge. Verkoopt u met winst, dan is uw winstmarge positief en moet u hierover btw betalen.
LET OP U mag de btw over de marge niet op de factuur zetten; u zet alleen de verkoopprijs inclusief btw op de verkoopfactuur.

LET OP Verkoopt u met verlies, dan hebt u een negatieve winstmarge. Over een negatieve winstmarge hoeft u geen btw te betalen, maar u krijgt geen btw terug.

Methodes op de winstmarge te berekenen

 1. Individuele methode
 2. Globalisatiemethode
ad 1. Individuele methode

Bij deze methode wordt per goed de marge berekend en daarover omzetbelasting afgedragen, indien de marge positief is. Bij een negatieve marge gebeurd er niets.

ad 2. globalisatiemethode

Bij deze methode wordt de winstmarge per aangiftetijdvak en niet per goed berekend.
TIP Bij deze methode kan een negatieve marge binnen een jaar met een positieve marge in dat jaar worden verrekend. Heeft u over het gehele jaar een negatieve marge dan kunt u de btw terugvragen via een apart verzoek.

De gang van zaken is dan als volgt:

 1. Verzoek om teruggaaf van de in het afgelopen jaar reeds betaalde btw over de marge.
 2. Verzoek om vaststelling van de negatieve jaarwinstmarge gelijktijdig met uw eerste aangifte omzetbelasting in het nieuwe jaar.
 3. Indien er een negatieve jaarwinstmarge is, dan kan deze worden verrekend met een positieve in het jaar daarop. U hebt daarvoor volgend jaar de beschikking negatieve jaarwinstmarge van het afgelopen jaar nodig. Meerdere jaren achtereen kan om een negatieve beschikking jaarwinstmarge worden gevraagd.

Inkoopverklaring

Bij de inkoop van margegoederen met een waarde van meer dan € 500 moet u een inkoopverklaring opstellen. Daarmee kunt u aantonen dat u de goederen heeft ingekocht zonder BTW. Als u geen inkoopverklaring hebt, dan mag u deze goederen niet onder de margeregeling verkopen. U geeft de inkoopverklaring aan degene van wie u de goederen koopt en bewaar een kopie in uw eigen administratie. In geval van inruil mogen alle gegevens ook op de factuur worden vermeld. De factuur geldt dan als inkoopverklaring. De leverancier van de goederen moet de inkoopverklaring ondertekenen.

Vereisten voor de inkoopverklaring:

 • de datum van levering (inkoop)
 • uw eigen naam en adres
 • de naam en het adres van uw leverancier
 • een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen
 • bij inkoop van een motorrijtuig: het kenteken
 • de hoeveelheid van de geleverde goederen
 • het bedrag waarvoor u heeft gekocht
 • een verklaring van uw leverancier dat hij over deze goederen geen BTW als voorbelasting heeft afgetrokken.

Kiezen voor normale berekening

U mag bij alle margegoederen ervoor kiezen om btw te berekenen over de verkoopprijs in plaats van over de winstmarge. Als uw klant ondernemer is, dan kan deze gewoon de btw aftrekken.