Mantelzorg

Mantelzorgcompliment vervalt per 1 januari 2015

Juli 2013 De huidige grondslag voor het mantelzorgcompliment stopt per 1 januari 2015. Hierdoor vervalt ook de hoge vrijstelling van erfbelasting voor kinderen die mantelzorg verlenen aan hun ouders; alleen voor 2015 geldt deze verhoogde vrijstelling nog. Dit heeft staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Tweede Kamer laten weten.

Voor de daarbij behorende voorwaarden zie Verhoogde vrijstelling erfbelasting.

Op grond van de regeling in de erfbelasting konden sommige ouders en kinderen – onder bepaalde beperkende voorwaarden – als elkaars partner worden aangemerkt. Daardoor kwamen ze in aanmerking voor de hoge partnervrijstelling van ruim € 600.000. Deze regeling stuitte echter op veel kritiek vanwege de willekeurige werking. Zo kon het mantelzorgcompliment alleen aanleiding zijn voor de hoge partnervrijstelling in de erfbelasting in de situatie waarin het kind en de ouder samenwonen en zowel de mantelzorger als de zorgbehoevende geen andere partner hadden.

Door afschaffing van het mantelzorgcompliment komt hier nu een einde aan. Het compliment wordt overgeheveld naar de gemeenten die dan bepalen hoe zij de waardering voor mantelzorgers tot uiting willen brengen.

Recht op vrije dagen

Juni 2013. Mensen die de zorg voor een naaste combineren met een baan, weten vaak niet dat ze recht op vrije dagen hebben. Bijna de helft van de werkende mantelzorgers is niet op de hoogte van de wettelijke verlofregelingen. Dat blijkt uit een onderzoek van CNV Dienstenbond onder zijn leden. De vakbond maakte de resultaten van het onderzoek maandag bekend.

CNV concludeert dat wettelijke regelingen rond mantelzorg beter onder de aandacht moeten worden gebracht. Uit het onderzoek blijkt ook dat ongeveer 80 procent van de werkende mantelzorgers moeilijkheden ondervindt bij het combineren van hun baan en zorgtaken. Bijna een derde geeft aan dat mantelzorg op het werk niet bespreekbaar is, aldus CNV Dienstenbond.

Fiscaal gunstig erven en meldpunt

De zorg wordt onbetaalbaar. De regering wil daarom dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en pas als het echt niet anders kan naar een verpleeghuis of verzorgingsinstelling gaan. De bedoeling is dat kinderen zo veel mogelijk voor hun (zieke) ouders zorgen. Om dat te stimuleren is in 2010 de Successiewet aangepast. Indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kunnen kinderen/mantelzorgers fiscaal gunstig van hun ouders erven.

Op verzoek kunnen kinderen die bij  hun alleenstaande ouder hebben gewoond om deze te verzorgen over 2010 en 2011 alsnog onder voorwaarden gebruikmaken van de hoge partnervrijstelling voor de erfbelasting.

Als u hierover vragen heeft of hulp nodig hebt bij dit verzoek, neemt dan gerust contact met ons op per telefoon 075 616 74 87 of via het contactformulier op deze website of per email info@adfinadvies.nl.

Een groep notarissen en advocaten heeft een meldpunt voor mantelzorgers geopend, mantelzorgclaim.nl. Volgens hen zijn mantelzorgers niet goed geïnformeerd over de mogelijkheid om fiscaal gunstig te erven van hun ouder. Bovendien is de wetgeving gebrekkig en bevat deze onduidelijkheden, zeggen de oprichters. Het meldpunt is bedoeld om de problemen waar mantelzorgers tegenaan lopen duidelijk in beeld te krijgen.