Mag pensioen meetellen voor gebruikelijk loon?

Bij samenloop van werk en pensioen in dezelfde bv, mag de pensioenuitkering niet meetellen voor het gebruikelijk loon.

Het gebruikelijk loon heeft te maken met tegenwoordige arbeid en is hieraan gerelateerd en niet aan vroegere arbeid.

Zie uitspraak Gerechtshof d.d. 12-10-2017: ECLI:NL:GHSHE:2017:4426.