Mag holding btw verrekenen?

Voorwaarde voor btw-aftrek is dat de holding zich actief moet bezighouden met het beheer van haar deelnemingen.
Meestal worden deze bezigheden vastgelegd in een managementovereenkomst.

De Rechtbank Arnhem stelt dat het enkel houden van een aandelenbelang in een deelneming nog geen economische activiteit is en de btw dan niet kan worden verrekend.
In de onderhavige casus had een holding naast het beleggen van een aanzienlijk vermogen, het doel om actief te participeren in andere ondernemingen. Het feit dat dit nog niet gelukt was deed daaraan niet af.
Uit memoranda, concept-overeenkomsten, notulen en een ondernemingsplan bleek voldoende de actieve bemoeienis met het beheer van toekomstige participaties en dus toekomstige economische activiteiten.