Maatschappelijke Dienstverlening

De maatschappelijke dienstverlening is volop in beweging. De verantwoordelijkheid van de gemeenten is op veel terreinen toegenomen. Denk daarbij aan participatie- en integratiebeleid, veiligheid en huiselijk geweld, armoedebeleid, ondersteunende begeleiding. De economische crisis heeft een aanzienlijke impact met de toenemende werkloosheid en een toenemend aantal mensen met schulden. Daarbij nog de afslanking van de AWBZ, de keten van jeugdzorg en de Wet werken naar vermogen. Gemeenten moeten bezuinigen en daarmee keuzes maken.

Veel van deze veranderingen zijn ingezet en gerealiseerd om de maatschappelijke organisaties beter af te stemmen op zowel bestaande als nieuwe vragen vanuit en ontwikkelingen in de maatschappij. Deze veranderingen stellen ook andere en nieuwe eisen aan het bestuur van en toezicht op de betreffende organisaties. De organisatie dient op moderne wijze en professioneel te worden bestuurd. Het toezicht daarop moet van dien aard zijn, dat zowel de continuïteit als de externe verantwoording optimaal worden gerealiseerd. Het totaal van bestuur en toezicht en het denken daarover wordt samengevat met het begrip (corporate) governance. Daarvoor is de Governancecode Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening opgesteld.

Governancecode Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Voor onze dienstverlening zie pagina Diensten – Non-profit dienstverlening.