Maatregelen Wet Werk en Zekerheid uitgesteld

Een aantal maatregelen uit de Wet Werk en Zekerheid is uitgesteld naar 1 januari 2015. Dit geeft werkgevers meer tijd om zich hierop voor te bereiden.

In ons bericht Wetswijziging flex-contracten deels uitgesteld heeft u eerder kunnen lezen welke maatregelen uit de Wet werk en zekerheid binnenkort al in werking zouden treden. De plannen voor flexwerkers die per 1 juli 2014 in zouden gaan – met betrekking tot de proeftijd, het concurrentiebeding en de wettelijke aanzegtermijn – zijn uitgesteld naar 1 januari 2015. Op die manier hebben werkgeversorganisaties en de overheid meer tijd om werkgevers hierover in te lichten.

Voor de verkorting van de ketenbepaling en de hervorming van het ontslagrecht blijft de eerder afgesproken ingangsdatum gehandhaafd. Deze wijzigingen treden per 1 juli 2015 in werking.