Maat aansprakelijk

De maten in een maatschap zijn volgens het burgerlijk recht aansprakelijk voor gelijke delen. De belastingdienst kan echter een maat hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de belastingschulden van de maatschap.

Dit blijkt uit de uitspraak van het Hof Den Haag d.d. 26 augustus 2015 ECLI:GHDHA:2015:2343.

Bestuurders van een maatschap zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de rijksbelastingen, die dat lichaam is verschuldigd.