Maaltijden overwerk in de WKR

Als men tussen 17:00 en 20:00 uur niet thuis kan eten vanwege de werkzaamheden (bijvoorbeeld in de horeca, koopavonden, dienstreizen en dergelijke) dan geldt in de WKR een gerichte vrijstelling.

Ter toelichting het volgende.

Begint het werk pas om 17:15 dan geldt de gerichte vrijstelling niet. Wordt overgewerkt tot 19:45 dan geldt de vrijstelling ook niet.

Overdag geldt een normbedrag (maximum vrije vergoeding) van € 3,20 per maaltijd, ook als de werkelijke kosten hoger zijn (of als deze lager zijn).
LET OP Consumpties op de werkplek, niet deel uitmakende van een maaltijd zijn gericht vrijgesteld.