Loondoorbetalingsverplichting

Werkgevers moeten gedurende twee jaar het loon van een zieke werknemer doorbetalen. Dat moet volgens de wet minimaal 60% zijn in het 1e en 2e ziektejaar. In de CAO mag een hoger percentage worden afgesproken.

Daarnaast heeft de werkgever een re-integratieverplichting tegenover de werknemer. Voldoet hij daar onvoldoende aan, dan kan het UWV een loonsanctie opleggen  van een extra jaar doorbetalen van het loon.

Na deze twee jaar zijn werkgevers ook nog eens 10 jaar financieel verantwoordelijk voor de WGA. Dit kan de werkgever verzekeren bij het UWV of hij kan eigen risicodrager worden worden voor de WGA. Bij het UWV betaalt hij een gedifferentieerde premie, die jaarlijks opnieuw wordt bepaald en grote schommelingen kan vertonen.

Het eigen risico verzekerd de werkgever bij een particuliere verzekeraar.