Loondoorbetaling bij nuluren contracten

Bij een nuluren- of oproepcontract geen werk, geen loon, tenzij tenzij het niet verrichten van arbeid voor rekening van de werknemer behoort te komen.

De loondoorbetalingsverplichting kan gedurende de eerste 6 maanden worden uitgesloten, mits dit schriftelijk is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.

LET OP De regeling voor nuluren- en oproepcontracten wordt gewijzigd per 1 april 2016 in het kader van de Wet werk en zekerheid.

Zie ook Regel: geen arbeid, geen loon, veranderd.