LNV-subsidieregeling ‘Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen’ opengesteld

De LNV-subsidieregeling ‘Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen’ (afgekort POP NU) is opengesteld van 15 augustus tot en met 16 september 2013. Voor meer informatie zie ook DR-loket Ministerie van Economische Zaken.

Melkveehouderijen kunnen via deze regeling subsidie aanvragen voor investeringen ter verhoging van de energie-efficiëntie binnen de veehouderij. Per investering bedraagt de subsidie maximaal 25 procent van de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000.

Voor de volgende investeringen kunt u subsidie krijgen:

  1. Dakisolatie van stallen voor energiezuinige klimaatbeheersing. De Rc-waarde voor het gehele dak inclusief geïsoleerde lichtdoorlatende platen dient minimaal 2,5m2K/W.K te zijn.
  2. Automatisch aangestuurde natuurlijke ventilatie die wordt aangestuurd door een klimaatcomputer (ook bekend als ACNV).
  3. Warmteterugwinningssysteem op de koelinstallatie van de melkopslag.
  4. Vacuümpomp die is voorzien van frequentie gestuurde besturing voor een melkinstallatie.
  5. Warmtepomp en een warmtepompboiler.

Aanvragen vinden plaats op basis van een offerte en u mag onder meer de verplichting pas aangaan als de subsidie is toegekend.

Let op. Het warmteterugwinningssysteem, de warmtepomp en de warmtepompboiler kunnen ook voor Energie-investeringsaftrek (EIA) in aanmerking komen. Ook kunnen de bovenstaande investeringen onderdeel uitmaken van de duurzame melkveestal die voor Milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL) in aanmerking kan komen.

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Zie hiervoor het contactformulier op deze website. U kunt ons ook bellen op 075-6167487 of bereiken per email info@adfinadvies.nl