Levensloopregeling

Was uw levenslooptegoed ultimo 2011 (inclusief de rente over 2011)  lager dan € 3.000, dan kunt u dat tegoed vrij (dus niet alleen voor bijvoorbeeld onbetaald verlof) opnemen. Daarvoor dient u een schriftelijk verzoek in bij de instelling die het levenslooptegoed beheert. Deze instelling betaalt het tegoed aan de werkgever, die daar loonheffing op inhoudt. De loonheffing bedraagt echter slechts 80%.

Wilt u meer weten ook als uw tegoed meer dan € 3.000 bedraagt? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Zie hiervoor het contactformulier op deze website.