Levensloopregeling opnemen in 2013 met “korting”

Ook in 2015 kunt u de levensloopregeling in één keer afkopen, zie Afkoopregeling levenslooptegoed 2015.

Levensloopregeling

Werknemers met nog een spaartegoed op de levenslooprekening, betalen “slechts” 80% belasting als zij het tegoed in 2013 laten uitbetalen. Dit geldt voor de waarde van het spaartegoed op 31 december 2011. Over de opbouw na deze datum betaalt de werknemer volledig belasting.

Had u op 31 december 2011 minder dan € 3.000 spaartegoed? Dan is dat spaartegoed op 1 januari 2013 vrijgekomen. Uw tegoed is c.q. wordt in 2013 in 1 keer uitbetaald.

LET WEL. Als u een bedrag laat uitbetalen, wordt uw inkomen in één keer (tijdelijk) hoger. Dit kan betekenen dat u in een hoger tarief valt. Bovendien heeft de uitbetaling invloed op de hoogte van mogelijke toeslagen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.

Vanaf 2013 mogen de deelnemers zelf bepalen waarvoor zij het spaartegoed gebruiken. Dat behoeft dus niet perse voor het opnemen van onbetaald verlof te gebeuren.

Heeft u geen werkgever (meer) dan kan de financiële instelling waar u de levensloopregeling heeft deze uitbetalen onder inhouding van de loonheffing. De financiële instelling houdt dan wel het maximum tarief van 52% in. U kunt dit corrigeren bij de aangifte inkomstenbelasting over dat jaar.

Ontvangt u momenteel een arbeidsongeschiktheidsuitkering of werkloosheidsuitkering en wilt u uw levenslooptegoed laten uitkeren? Dan heeft dit geen effect op de uitkering die u ontvangt. Het kan zijn dat het UWV u gaat korten, maar als u aangeeft dat u (verhoogde) inkomsten heeft als gevolg van een uitkering uit de levensloopregeling, dan zal dit worden teruggedraaid.