Lenen tussen echtgenoten

Geliefden en echtgenoten kunnen elkaar geld uitlenen voor en tijdens hun huwelijk.

Gemeenschap van goederen

In beginsel bestaat de lening in de gemeenschap van goederen niet (meer), tenzij een uitsluitingsclausule is toegepast. De ene echtgenoot kan bij echtscheiding niet stellen dat hij/hij nog een vordering heeft op de ex.

Huwelijksvoorwaarden

Bij huwelijkse voorwaarden blijft de onderlinge schuld wel bestaan of kan deze worden aangegaan.
De verjaringstermijn bedraagt 5 jaar en begint op het moment dat de vordering opeisbaar wordt.
Veelal maken echtgenoten daarover nooit afspraken. Dan is er dus ook geen betaaltermijn overeengekomen en start de verjaringstermijn ook direct.

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verjaringstermijn wordt verlengd tot 6 maanden na de datum van ontbinding van het huwelijk. Indien de crediteur pas daarna zijn vordering instelt, is hij/zij te laat.

LET OP Vanaf 1 januari 2012 delen beide echtgenoten in de waardeontwikkeling van het vermogen, zie Vergoedingsrechten sinds 1 januari 2012.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.