BV opheffen of verkopen

Wat doen bij verkoop van een lege BV?

 1. Laatste jaarrekening opstellen (liefst met een accountantsverklaring). Door de accountantsverklaring heeft de koper meer zekerheid dat de BV echt leeg is.
 2. Zorg ervoor dat de actief- en de passiefzijde van de balans geheel transparant zijn.
 3. Regel wie een eventueel negatief saldo van de jaarrekening gaat afrekenen/financieren.

LET OP Onder andere door de komst van de flex-bv is de verkoop van een lege BV nauwelijks nog aan de orde. Een flex-bv kan binnen een week worden opgericht met een startkapitaal van bv. € 1,00. Bij een lege bv kopen, loop je het risico dat er nog lijken in de kast liggen.

De aandelenoverdracht moet via de notaris gaan

 1. Eventuele akte voor statutenwijziging als de koper andere doelstellingen heeft met de BV.
 2. Wijziging doorgeven aan de KvK.
 3. Aandeelhoudersregister bijwerken.

 Ontbinding BV

 1. Heeft de BV nog een batig saldo dat kan dat via een interim-dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouder(s).
 2. De liquidatiejaarrekening moet worden opgesteld.
 3. De laatste aangifte vennootschapsbelasting moet worden opgemaakt.
 4. De aandeelhoudersvergadering moet een besluit tot ontbinding nemen.
 5. Iemand aanwijzen als “bewaarder van de boeken en bescheiden”.
 6. De BV wordt uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel (formulier 17a).
 7. De BV administratie moet 7 jaar worden bewaard.

LET OP Als er baten zijn is het wettelijk verplicht om de gehele vereffeningsprocedure te doorlopen. U loopt als bestuurder een aanzienlijk risico als u deze weg niet volgt.

Met de ‘hele’ vereffeningsprocedure wordt bedoeld:

 • opstellen en deponeren van rekening en verantwoording en plan van verdeling
 • aankondiging van neerleggen in nieuwsblad
 • verklaring van geen verzet van rechtbank.