Landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting

De landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting geldt voor de positieve (of negatieve) waardeveranderingen van landbouwgronden die niet zijn ontstaan door de bedrijfsvoering of door bestemmingswijziging. De daarvoor in aanmerkende onderneming mag deel uit maken van een onderneming met meerdere activiteiten, zoals landbouw en loonwerk.

De landbouwgrond in de onderneming wordt daarbij geherwaardeerd naar de agrarische waarde. Dat is de prijs die een collega-ondernemer bereid is te betalen voor de grond. De landbouwvrijstelling is dus alleen van toepassing bij herwaardering tot de agrarische waarde. Waardestijging doet zich bijvoorbeeld voor bij gronden die nog op de balans staan tegen aankoopwaarde. Het meerdere is wel belast en kan dus oplopen tot een belastingdruk van 52%.

De herwaardering vindt plaats, omdat het niet ondenkbaar is dat de landbouwvrijstelling afgeschaft gaat worden. Mocht de landbouwvrijstelling worden afgeschaft, dan zal alle verkoopwinst worden belast.

LET OP De gronden moeten wel in voldoende mate voor het eigen landbouwbedrijf worden gebruikt. Bij verpachting langer dan een jaar loopt de landbouwvrijstelling gevaar en is de waardestijging gedurende deze verpachtingsperiode (mogelijk) belast.

Voorwaarden

Er moeten wel bijzondere omstandigheden van toepassing zijn om te mogen herwaarderen met toepassing van de landbouwvrijstelling:

  1. Het oprichten van een samenwerkingsverband.
  2. Het wijzigen van de stakingswinstverdeling in het geval u al een samenwerkingsverband heeft opgericht.
  3. Het uittreden van een vennoot uit een samenwerkingsverband, waarbij de andere vennoten de onderneming voortzetten.
  4. De inbreng van uw onderneming in de B.V.

Welke gronden?

De landbouwgronden moeten tot het ondernemingsvermogen behoren. Deze gronden zijn: de cultuurgrond, dus de grond waarop u teelt; de ondergrond van de bedrijfsgebouwen en het onbebouwde erf. Indien u de ondergrond van gebouwen wilt herwaarderen, dan moet u ook de opstal herwaarderen. Dit laatste is niet altijd gewenst. Blijkt uit de taxatie dat de opstal een meerwaarde heeft, dan valt deze meerwaarde niet onder de landbouwvrijstelling en is deze belast.

Dit laatste kan o.a. worden voorkomen door alleen de cultuurgronden en het onbebouwde erf te herwaarderen.

Overdrachtsbelasting

In sommige situaties krijgt u wel te maken met overdrachtsbelasting. Daar gaan wij hier verder niet op in, maar houdt daar rekening mee. Overigens zijn er dan weer mogelijkheden voor het benutten van een vrijstelling.

Door al deze fiscale maatregelen slim in te zetten, kunt u mooie belastingvoordelen behalen.
Daarom: wilt u meer weten of heeft u ondersteuning nodig, neem dan gerust contact met ons op met het contactformulier op de website of telefonisch op 075 616 74 87 of 0651 18 06 52, of per email op info@adfinadvies.nl.