Landbouwregeling omzetbelasting

De landbouwregeling houdt in dat landbouwers, veehouders, tuinhouders en bosbouwers géén btw in rekening brengen ter zake van bepaalde leveringen en/of diensten aan hun afnemers.
De ondernemers die onder de landbouwregeling vallen, hebben ter zake van die specifieke leveringen en/of diensten ook geen recht op aftrek van btw. De afnemer kan wel 5,4% (tot 1 oktober 2012 5,1%) van het bedrag dat een landbouwer in rekening brengt, als voorbelasting in aftrek brengen, behalve als zij zelf onder de landbouwregeling vallen.
LET OP Ondernemers die onder de landbouwregeling vallen, kunnen de belastingdienst ook verzoeken uitgezonderd te worden van de toepassing van de landbouwregeling. In dat geval gelden de ‘normale’ btw-regels.

Veehandelaren hebben hun eigen regeling, de Veehandelsregeling.

Welke goederen en diensten?

  • Agrarische goederen die u zelf hebt geproduceerd of geteeld.
  • Agrarische diensten die u levert aan andere agrariërs met uw normale bedrijfsmiddelen en personeel: bijvoorbeeld het bewerken van grond, inzaaien, maaien, oogsten.
  • De verkoop van gebruikte bedrijfsmiddelen (roerend en onroerend) en andere in het bedrijf gebruikte goederen.

LET OP Bij (grote) investeringen kan de landbouwregeling nadelig uitvallen, omdat u daarover ook geen btw mag aftrekken.

Verkoop en verhuur van rechten

De verkoop en verhuur van bepaalde rechten in de landbouwsector zoals jachtrechten, melk- en suikerbietenquota vallen onder het 21%-tarief. Bij de verkoop van rechten bestaan echter enkele bijzondere situaties, die (gedeeltelijk) vrijgesteld zijn:

  • verkoop van een melkquotum
  • verkoop van rechten bij (gedeeltelijke) bedrijfsoverdracht
  • verkoop van rechten als u de landbouwregeling gebruikt

Verkoop van melkquotum

De verkoop van een melkquotum gebeurt samen met de levering van de gebruikte grond voor melkproductie:

  • De levering van de grond is vrijgesteld van btw, behalve als u hebt gekozen voor belaste levering. Hebt u btw betaald over kosten voor deze levering? Deze kunt u niet aftrekken in uw btw-aangifte als de levering is vrijgesteld.
  • De verkoop van het melkquotum is belast met 21% btw.

Verkoop van rechten vanwege bedrijfsbeëindiging

Verkoopt u rechten vanwege (gedeeltelijke) bedrijfsoverdracht? Dan betaalt u onder voorwaarden hierover geen btw.

Verkoop van rechten als u de landbouwregeling gebruikt

U kunt een recht belastingvrij verkopen, als u voldoet aan 2 voorwaarden:

  • De verkoop van het recht is eenmalig of incidenteel.
  • U hoeft geen btw-aangifte te doen voor andere bedrijfsactiviteiten, zoals de verhuur van rechten of de exploitatie van een winkel.