Landbouwnormen 2014 voor eigen verbruik ….

De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2014 voor eigen verbruik en privégebruik beschikbaar gesteld.

Het gaat om de normen voor het eigen verbruik van de meest gangbare agrarische producten en richtlijnen voor het privégedeelte van de kosten van energie en water.
Omdat u deze nodig hebt voor uw laatste btw-aangifte over 2014, zijn deze alvast bekendgemaakt.

De overige landbouwnormen komen in januari 2015 beschikbaar.

Zie: Landbouwnormen onttrekkingen voor eigen verbruik en privégebruik.