Landbouwnormen 2013 beschikbaar

De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2013 beschikbaar gesteld.

De landbouwnormen zijn in overleg met het bedrijfsleven samengesteld voor ondernemers in de landbouw. Ze bevatten normbedragen voor de meest gangbare kostenposten en bepaalde bedrijfsmiddelen en de waardering van voorraden en levende have in de akkerbouw, veehouderij en tuinbouw.

Landbouwnormen 2013