Laadpalen in de loonheffing

In de praktijk blijkt onduidelijkheid te bestaan over de fiscale aspecten als een werkgever een oplaadvoorziening (hierna: laadpaal) laat plaatsen in of bij de woning van de werknemer voor een (semi-)elektrische auto die de werkgever ter beschikking stelt.
Het kan hierbij gaan om uiteenlopende uitvoeringen van laadpalen en van de eventueel benodigde aanpassingen, zoals het plaatsen van een extra groep in de meterkast. Doorgaans is het plaatsen van een laadpaal niet opgenomen in de catalogusprijs van een (semi-)elektrische auto. Onduidelijkheid over de fiscaliteit kan de overgang naar elektrisch rijden ontmoedigen. Dit acht de staatssecretaris van financiën ongewenst en daarom acht hij één en ander om redenen van eenvoud en doelmatigheid goed.
De goedkeuring is vooruitlopend op wetgeving.

U kunt dit vinden in het beleidsbesluit van 21 januari 2015, BLKB2015-0106M, Staatscourant 2015 nummer 2172