Kredietverlening c.q. financiering

Recent nieuws zie Kredietverlening c.q. financiering – recent nieuws.

Belangrijke zaken bij een kredietaanvraag

Om een kredietaanvraag succesvol te maken zijn de volgende zaken van belang:

  1. Zorg voor een goede solvabiliteit (de verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen).
  2. Schets een helder toekomstbeeld en onderbouw dit met cijfers en een liquiditeitsplanning.
  3. Wees bedacht op lastige vragen en bedenk deze van te voren, samen met de antwoorden.
  4. Zorg er voor dat u zoveel mogelijk relevante gegevens paraat hebt.

Checklist kredietaanvraag

Voor het indienen van een kredietaanvraag kunt u bijgaande Checklist kredietaanvraag  als hulpmiddel gebruiken.
LET WEL Pas de kredietaanvraag en de bijbehorende documentatie altijd aan op de specifieke situatie van uw onderneming en de aard van de kredietaanvraag.

Nationale Financieringswijzer

Op 15 mei 2015 is de Nationale Financieringswijzer geïntroduceerd. De ondernemers worden daar op weg geholpen om de voor hen meest geschikte financiering te vinden voor hun investeringsplannen.

Leasing

Lees meer in Leasing.

Crowdfunding

Lees meer in Crowdfunding.

Borgstelling kredieten

Voor meer informatie over borgstelling bij kredietverlening en anderszins, zie Borgstelling.

Factoring

Factoring een mogelijke voor liquiditeitskrapte, zei Factoring.

Definitie zakelijke rente

Voor de definitie van een zakelijke rente, zie Zakelijke rente.

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig, wij helpen u graag. U kunt met ons contact opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of mobiel op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.