Kredietunie: ondernemers lenen elkaar

Financiering vinden is voor veel ondernemers nog altijd lastig en banken verstrekken minder kredieten. Daarom zijn kredietunies in opkomst.
Een kredietunie is een coöperatie waarin leden aan elkaar lenen. Dat gebeurt zonder winstoogmerk en met uitgesloten aansprakelijkheid. De financier kan hoogstens zijn inleg kwijt raken.
Kredietunies verstrekken leningen tot € 250.000 tegen 5 – 6% rente.

Modellen voor een kredietunie

Twee modellen: bemiddelingsmodel en bankmodel.
1. Bemiddelingsmodel: investeerder(s) zoeken een onderneming die financiering nodig heeft. Zij beslissen zelf daarover. De kredietunie biedt daarvoor alleen een platform. Het lijkt op Crowdfunding.

2. Bankmodel: het bestuur van de coöperatie of de kredietcommissie bepaalt welke ondernemingen gefinancierd worden door de leden van de kredietunie.

Belangenverenigingen

Er zijn belangenverenigingen van kredietunies, zoals de Vereniging van kredietunies in Nederland en Vereniging Samenwerkende Kredietunies.

Coaching

Coaching is verplicht bij kredietunies. Een coach is een ervaren ondernemer. De kredietunie heeft immers gezien de kredietrisico’s groot belang bij een succesvolle financiering.

Onderbouwing kredietaanvraag

Net als banken vragen kredietunies een gedegen businessplan.

Lees meer inKredietverlening c.q. financiering.