Kredietmogelijkheid voor kleine ondernemers

Voor kleine ondernemers is het momenteel heel lastig om financiële steun te verkrijgen.
Daarom heeft de overheid de Kleine Krediet Corona (KKC) voor hen ingesteld.
De overheid staat hierbij voor 95% garant voor een overbruggingskrediet voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot € 50.000).

Voor wie?

Ondernemers met een omzet vanaf € 50.000.
Naast deze omzeteis moeten zij voor de coronacrisis ook voldoende winstgevend zijn geweest en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor 1 januari 2019.
Voldoen zij aan deze voorwaarden dan kunnen de kleine ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000 met een looptijd van maximaal 5 jaar en een rente van maximaal 4%.

Waar en wanneer aanvragen?

De ondernemers kunnen voor de lening straks terecht bij de Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos.
Financiers die momenteel al leningen via de BKMB-regeling verstrekken, mogen via de KKC-regeling ook de leningen aanbieden.

Goedkeuring

De regeling moet nog wel ter goedkeuring worden aangemeld bij de Europese Commissie. Als die goedkeuring er is kan deze regeling in werking treden.
De banken hebben aangegeven dat ze – op voorwaarde van de Europese goedkeuring – half mei gereed zijn om aanvragen van ondernemers te ontvangen.

Zie ook KKC-regeling.