Kredietbeperkingstoeslag

Om ervoor te zorgen dat uw klanten op tijd betalen, kunt u op uw facturen een kredietbeperkingstoeslag vermelden.
Betalen uw klanten te laat, dan betalen zij u deze toeslag.

LET OP Over deze toeslag berekent u in eerste instantie geen btw. Maar, als de klant deze toeslag wel betaalt, dan moet u daarover btw afdragen aan de fiscus.

LET OP Heeft uw afnemer recht op aftrek van btw? Dan kan hij de btw over de toeslag alleen aftrekken als u hem een aanvullende factuur met btw stuurt.

Voorbeeld

U levert goederen voor: € 10.000 + € 2.100 btw = € 12.100. Over dit bedrag berekent u de toeslag, bijvoorbeeld 1% = € 121. Hierover berekent u geen btw. Het factuurtotaal is daarom € 12.221.

  1. Uw klant betaalt op tijd. U ontvangt € 12.100. U draagt de btw over dit bedrag af en de fiscus en uw afnemer kan de btw aftrekken als voorbelasting.
  2. Betaalt uw afnemer na de betalingstermijn? Dan ontvangt u € 12.221. U moet dan alsnog € 21 (21/121 x € 121) btw afdragen.
    Heeft uw afnemer recht op aftrek van btw? Dan kan hij de btw over de toeslag alleen aftrekken als u hem een aanvullende factuur met btw stuurt (€ 100 + € 21 btw).