Kraamverlof voor vaders

Een werknemer die vader is van een pasgeboren baby heeft recht op twee dagen betaald verlof. Bij een meerling duurt dit verlof langer. Hij moet dit verlof opnemen binnen 4 weken (nadat de baby is thuisgekomen uit het ziekenhuis).

Bij het begin van de bevalling kan de vader beroep doen op “calamiteitenverlof”. Dit verlof duurt zolang als nodig is. Dus in principe totdat de baby is geboren.

In een cao kunnen andere afspraken staan over kraamverlof. Deze afspraken kunnen ook in een regeling van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging staan. Deze afspraken gaan voor de wet.

Er ligt een voorstel bij de Tweede en Eerste Kamer dat de vader straks 3 dagen onbetaald verlof erbij kan opnemen. De werkgever kan dit niet weigeren.

Voor meer informatie zie Verlofregelingen.