Kosten thuiszorg 2015 deels vergoed

Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 meer verantwoordelijk voor de thuiszorg, ook voor bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding. Deze overheveling gaat gepaard met flinke bezuinigingen.
Gemeenten kunnen bij het Rijk plannen indienen om een toelage te betalen voor huishoudelijke hulp. Die toelage houdt in dat gemeenten 7,50 tot 12,50 euro per uur voor huishoudelijke hulp gaan betalen aan de zorgvragers.
De kosten van thuiszorg bedragen gemiddeld € 22,00 per uur. De cliënten betalen dus de rest van het uurtarief, dat gemiddeld zo’n € 10 zal zijn.

Door de toelage denken Asscher en Van Rijn dat thuishulpen betaalbaar blijven en daardoor hun baan kunnen houden. Ze hebben voor de komende twee jaar 190 miljoen euro vrijgemaakt voor de subsidie.

De twee bewindspersonen rekenden uit dat op basis van de plannen die er nu liggen zo’n 14.000 thuishulpen hun baan langer kunnen houden. Ze gingen er daarbij vanuit dat thuishulpen gemiddeld 12 uur per week werken, zo’n 1400 uur per jaar.

Lees meer in: Thuiszorg

Lees meer in: Wat gaat er veranderen voor mensen die nu gebruikmaken van zorg uit de AWBZ of WMO.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.