Kort telefonisch uitstel

Als u tijdelijk niet in staat bent om uw belastingschuld te betalen, kunt u telefonisch uitstel van betaling vragen aan de Belastingdienst voor maximaal 4 maanden. Dat kan alleen voor een aanslag die u reeds heeft ontvangen. U ontvangt dan binnen tien werkdagen een schriftelijke bevestiging.

Benodigde stukken

 • het aanslagnummer van de naheffingsaanslag;
 • het verschuldigde btw-bedrag inclusief de boete wegens het niet betalen;
 • de juiste vermelding van uw bedrijfsnaam;
 • het vestigingsadres van uw onderneming;
 • het KvK-nummer;
 • de oprichtingsdatum van uw onderneming;
 • de laatste drie cijfers van het IBAN-nummer waarop de Belastingdienst een door u te ontvangen bedrag terugstort (dit kan dus een ander nummer zijn als waarmee u betaalt);
 • ingeval u nog aangifte doet in ‘het oude portaal’ de laatste drie cijfers van uw gebruikersnaam.

Tip. Zorg dat u alle gegevens bij de hand heeft als u de belastingtelefoon belt. U krijgt geen uitstel, indien u geen antwoord kunt geven op een van hun vragen.

Voorwaarden

U krijgt alleen kort telefonisch uitstel als:

 • u eerder altijd op tijd aangifte heeft gedaan;
 • uw totale openstaande belastingschuld (loonheffing, IB, toeslagen, e.d.) minder is dan € 20.000. Een belastingschuld waartegen u bezwaar heeft gemaakt en waarvoor u uitstel van betaling heeft gekregen telt niet mee;
 • u geen openstaande aanslagen heeft waarvoor u een dwangbevel heeft gekregen;
 • u geen onbetaalde vergrijpboete heeft voor bijv. opzettelijk onjuist of onvolledig aangifte doen;
 • u niet eerder voor deze aanslag of voor andere aanslagen uitstel van betaling heeft gekregen wegens betalingsproblemen of vanwege de verrekening met een belastingteruggaaf.

Let op Als u verwacht dat u de openstaande belastingschuld niet binnen vier maanden kunt betalen, is het verstandiger om regulier uitstel van betaling vragen. U krijgt immers geen uitstel meer voor aanslagen waarvoor al eerder uitstel van betaling is verleend.

Op de naheffingsaanslag omzetbelasting is al een boete in rekening gebracht. Als het uitstel wordt verleend, en de omzetbelasting alsnog wordt betaald (binnen de termijn van het verleende uitstel), hoeft u de boete niet te betalen. De boete wordt ingetrokken op het moment dat het uitstel wordt verleend. Door het verleende uitstel is er immers geen sprake meer van een betalingsverzuim (art. 19 en art. 67c AWR en art. 30 Ur AWR) .