Koopkracht verhoging 2016

De koopkracht gaat omhoog. Doordat de Eerste Kamer kort voor het kerstreces instemde met het Belastingplan kan 5 miljard euro aan lastenverlichting worden doorgevoerd. Hierdoor krijgt 90 procent van de huishoudens in 2016 meer te besteden, gemiddeld zo’n € 800.

NOS / LARS BOOGAARD