Koop-/aannemingsovereenkomst één prestatie

Bij de koop van een nieuwe woning wordt meestal een koop-/aannemingsovereenkomst gesloten. Deze bestaat uit een koopovereenkomst voor de grond (overdrachtsbelasting) en een aannemingsovereenkomst voor de levering van de woning door de aannemer (omzetbelasting).

Tot voor kort werd hierbij voor de btw uitgegaan van twee verschillende prestatie. Was er geen splitsing gemaakt tussen de levering van de grond en de woning, dan was er al over het geheel btw verschuldigd.

Door de ontwikkelingen in de rechtspraak worden beide niet meer als twee verschillende prestaties beschouwd, maar als één prestatie, indien beide door dezelfde ondernemer worden verricht. Een btw-vrije levering van de grond is dan niet meer mogelijk. Beide prestaties worden met btw belast.

LET OP Indien de grond door een ander dan de aannemer wordt geleverd, kan nog wel met overdrachtsbelasting worden geleverd, mits er geen sprake is van een bouwterrein, zie Overdrachtsbelasting.