Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2015

Jaarlijks wordt de tabel voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek aangepast.

Voor 2015 is deze tabel als volgt:

Tabel Kleinschaligheidsaftrek (investeringsaftrek)
Meer dan Maar niet meer dan bedraagt de kleinschaligheidsaftrek
€ 0 € 2.300 € 0
€ 2.300 € 55.745 28% van het investeringsbedrag
€ 55.746 € 103.231 € 15.609
€ 103.232 € 309.693 € 15.609 verminderd met 7,56% van het gedeelte dat de € 103.232 te boven gaat

Zie ook Investeringsregelingen en -subsidies.