Kleine ondernemersregeling (KOR)

Moet u in een jaar minder dan € 1.883 omzetbelasting betalen? Dan kunt u op basis van de kleine ondernemersregeling in aanmerking komen voor belastingvermindering. Als de af te dragen btw in een jaar minder is dan € 1.345 dan hoeft u dit bedrag helemaal niet te betalen.
TIP U kunt bij dit laatste (dus bij minder dan € 1.345 af te dragen btw) schriftelijk ontheffing van de administratieve verplichtingen aanvragen bij uw belastingkantoor.

Voorwaarden

De ondernemer moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent een natuurlijke persoon of een combinatie van natuurlijke personen, zoals een eenmanszaak, een maatschap, een  vennootschap onder firma.
 • U moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in een jaar.
 • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
 • U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

Niet van toepassing

De KOR geldt niet voor rechtspersonen, zoals een bv, een stichting of een vereniging. Ook als de maat of de vennoot een rechtspersoon is.
De KOR is ook niet van toepassing bij:

 • landbouwers, veehouders, tuin- of bosbouwers die kiezen voor de normale btw-regels
 • verhuurders die kiezen voor belaste verhuur.

Specifieke situaties voor berekening

Voor de berekening van de KOR geldt een aantal specifieke situaties. De berekening is daardoor ingewikkelder:

 • onderaanneming en personeel uitlenen
 • afval en oude materialen
 • goederen of diensten afnemen uit andere EU-landen
 • import van goederen uit niet-EU-landen
 • diensten afnemen uit niet-EU-landen
 • landbouwers, veehouders, tuin- en bosbouwers die kiezen voor normale btw-regels
 • executieverkopen
 • verkoop van goud
 • belaste verhuur onroerende zaken
 • levering van onroerende zaken

Ontheffing administratieve verplichtingen

Betaalt u € 1.345 of minder btw per jaar en bent u een natuurlijk persoon (eenmanszaak) of een combinatie van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een maatschap of vof)? Dan kunt u een ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen. U doet dan geen btw-aangifte meer en let op u mag dan geen btw meer factureren.

Als uw verzoek is goedgekeurd, gaat de ontheffing in vanaf het eerstvolgende jaar.

De ontheffing kan met terugwerkende kracht ingaan tot de datum waarop het verzoek is ingediend. U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U maakt aannemelijk dat u na toepassing van de kleineondernemersregeling geen btw hoeft te betalen over het jaar waarin u het verzoek hebt ingediend.
 • U hebt over het jaar waarin het verzoek is ingediend geen btw vermeld op de door u uitgereikte facturen.
 • U hebt over het jaar waarin het verzoek is ingediend geen btw teruggevraagd.

Meerdere ondernemingen?

Bestaat uw eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma uit meer dan 1 onderneming? Dan moet u bij de berekening van de vermindering voor kleine ondernemers de btw-bedragen voor deze ondernemingen bij elkaar optellen. De kleineondernemersregeling geldt namelijk per ondernemer en niet per onderneming. Hebt u bijvoorbeeld een eenmanszaak en een maatschap? Dan geldt voor beide de kleineondernemersregeling. Dit zijn namelijk 2 ondernemers voor de btw. Lastig maar waar.

Starten, stoppen of overnemen

Als u een bedrijf start, stopt of overneemt, heeft dat geen effect op de kleineondernemersregeling. U mag dus gewoon de kleineondernemersregeling (blijven) toepassen alsof u het bedrijf het hele jaar hebt gehad.

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig bij deze soms lastige materie, dan helpen wij u graag. U kunt contact met ons opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.