(Kleine) geschenken en WKR

In beginsel geldt er onder de werkkostenregeling geen vrijstelling meer voor geschenken (niet geld) met een ideële waarde of persoonlijke attenties. Hierbij gelden een paar uitzonderingen.

Jubileumuitkering

Als uw werknemer 25 of 40 jaar bij u in dienst is, dan mag u maximaal één maandsalaris onbelast uitkeren in de vorm van geld of een geschenk. Deze vrijstelling mag u ook achteraf toepassen.

Kleine geschenken

Kleine geschenken mogen ook onbelast worden gegeven als het gaat om een persoonlijke attentie, waarbij de relatie werkgever-werknemer niet centraal staat.

Als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet, kunt u er van uitgaan dat uw kleine geschenk (attentie) geen
loon is:
  1. U geeft een persoonlijke attentie in situaties waarin ook anderen zo’n attentie zouden geven.
  2. U geeft geen geld of een waardebon.
  3. De factuurwaarde (inclusief btw) van de attentie is maximaal € 25.
Voorbeeld
Uw werknemer is ziek en u geeft hem een fruitmand. Of uw werknemer is overleden en u stuurt zijn nabestaanden een rouwkrans.
U doet dit uit wellevendheid, sympathie of piëteit op grond van een persoonlijke relatie en niet zozeer op basis van de relatie werkgever-werknemer. Daarom is er geen sprake van loon.