Kindgebondenbudget 2015 aangepast

De inkomensgrens van het inkomensafhankelijke kindgebondenbudget is per 1 januari 2015 verlaagd van € 26.147 naar € 19.463.
Is uw (gezamenlijk) inkomen hoger dan dit bedrag, dan neemt het budget af bij toename van uw inkomen.

Het maximale bedrag voor het eerste kind is verhoogd met € 15 per jaar. Het bedrag voor het 2e kind is € 255 hoger dan in 2014.
Voor kinderen van 16 of 17 jaar wordt het kindgebondenbudget vanaf 1 augustus 2015 verhoogd. Deze verhoging dient ter compensatie van het afschaffen van de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten.