Kinderopvangtoeslag: nieuw in 2014

Zoals uit eerdere berichten blijkt Verhoging kinderopvangtoeslag 2014 gaat de overheid (even terzijde: u en ik dus) meer bijdragen aan de kosten van de kinderopvang:

  • De maximumvergoeding per uur gaat omhoog.
  • Ouders met een inkomen van € 47.812 of meer krijgen een hogere bijdrage voor het kind met de meeste opvanguren.
  • Ouders met hogere inkomens kunnen weer kinderopvangtoeslag krijgen voor het kind met de meeste opvanguren.

Op tijd kinderopvangtoeslag aanvragen

Vraagt u (voor het eerst) kinderopvangtoeslag in 2014 aan? U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis.
Heeft u dit jaar al kinderopvangtoeslag en de belastingdienst is er van op de hoogte dat u daar volgend jaar ook recht op heeft, dan hoeft u dat voor 2014 niet aan te vragen.
Als u geen recht meer hebt op kinderopvangtoeslag dan krijgt u daarvan bericht van de belastingdienst.

LET OP Wijzigingen in het aantal opvanguren, het aantal kinderen, uw inkomen of aantal gewerkte uren en dat van uw toeslagpartner, ook als u zelfstandig ondernemer bent, moet u tijdig doorgeven aan de belastingdienst via uw DIGID bij de afdeling toeslagen.

LET OP Er bestaat een verwerkingstermijn van maximaal 8 weken na aanvraag van de toeslag, dus tijdig aanvragen.

TIP Indien er in uw gezin één kostwinner is of u hebt als alleenstaande ouder een uitkering dan krijgt u geen kinderopvangtoeslag, maar kunt u een toeslag bij de gemeente vragen.

Hoe meer u verdient, des te minder toeslag u krijgt. Bijvoorbeeld: als uw gezamenlijk toetsingsinkomen lager is dan € 17.575, dan krijgt u circa 90% van de kosten kinderopvang voor uw 1e kind vergoed. Verdient u meer dan € 103.574 dan is de toeslag 18% van de kosten van opvang.

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Zie hiervoor het contactformulier op deze website. U kunt ons ook bellen op 075-616 7487 of mobiel op 0651  18 0652 of bereiken per email info@adfinadvies.nl.