Kinderopvangtoeslag 2012 en 2013 alsnog met terugwerkende kracht aanvragen.

Kinderopvangtoeslag 2012 en 2013 alsnog met terugwerkende kracht aanvragen

De beperking dat kinderopvangtoeslag slechts met terugwerkende kracht van één maand kan worden aangevraagd is opgeheven, volgens een besluit van de minister van SZW. Kinderopvangtoeslag kan voor heel 2012 en heel 2013 worden aangevraagd. Vanaf 2013 geldt een verruimde termijn van drie maanden. Deze regeling geldt vooralsnog voor 1 jaar tot 2014.

“Krijgt u al kinderopvangtoeslag en hebt u in 2012 of 2013 een aanvraag met terugwerkende kracht gedaan? Dan sturen wij u voor 1 juni 2013 een brief,” aldus de Belastingdienst. Vanaf 14 mei kan de Belastingdienst volledige duidelijkheid over de aanvraag over 2012 en 2013 met terugwerkende kracht bieden.