Kinderopvangbranche onderzoekt geïntegreerde opvang

Vier partijen uit de kinderopvangbranche werken aan een plan voor een geïntegreerd stelsel van kinderopvang. Uiteindelijke doel is om een samenhangende pedagogische structuur te ontwikkelen, van de peuterspeelzaal tot en met de basisschool.

(1) Het Kinderopvangfonds, (2) de koplopersgroep Wethouders, (3) een aantal ondernemers vanuit de overkoepelende kinderopvangorganisaties KIK en KINDwijzer en (4) de Pettelaargroep onderzoeken samen hoe een geïntegreerd stelsel van kinderopvang eruit moet zien. Ze willen onder meer dat er een ontwikkelingsrecht komt voor kinderen.

Een regiegroep met vertegenwoordigers van de kinderopvang, het onderwijs en de gemeenten ziet toe op de ontwikkeling van het plan. Er worden themawerkgroepen opgericht die de praktijk aanjagen en waarin discussie gevoerd kan worden. Verder willen de organisaties dat minister Lodewijk Asscher van SZW meer ruimte biedt om te experimenteren.

Bron: Kinderopvangtotaal