Kinderalimentatie niet meer aftrekbaar in 2015

Indien uw kind jonger is dan 21 jaar en niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien, dan mag u tot en met 2014 onder bepaalde voorwaarden voor de uitgaven voor zijn/haar levensonderhoud vaste bedragen aftrekken. Kinderalimentatie die u betaalt is daarvan een onderdeel.
Overige uitgaven voor levensonderhoud zijn bijvoorbeeld, de uitgaven voor kleding of voeding voor uw kind en de premie die u betaalt voor de zorgverzekering van uw kind.
LET OP In 2015 is de kinderalimentatie niet meer aftrekbaar als uitgaven voor levensonderhoud.

Voorwaarden voor aftrek uitgaven levensonderhoud

U mag de uitgaven voor het levensonderhoud van uw kind aftrekken als is voldaan aan de hierna volgende voorwaarden.

 • Uw kind is aan het begin van het kwartaal jonger dan 21 jaar.
 • Uw kind kan in dat kwartaal niet zelf in zijn levensonderhoud voorzien.
 • In dat kwartaal krijgt niemand in uw huishouden kinderbijslag of een vergelijkbare buitenlandse uitkering voor dit kind. Ook heeft niemand recht hierop.
  Zie ook: Geen kinderbijslag door bijzondere omstandigheden.
 • Uw kind kan in dat kwartaal geen studiefinanciering, tegemoetkoming in de studiekosten of een vergelijkbare (buitenlandse) regeling krijgen.
 • Uw uitgaven voor het levensonderhoud voor uw kind zijn in dat kwartaal minimaal € 416 (€ 408 in 2013).
  LET OP Het moet gaan om uitgaven waarvoor u geen vergoeding krijgt. Hebt u een fiscale partner? Dan mag u de uitgaven van uw fiscale partner meetellen.

Voldoende inkomen

Heeft uw kind voldoende inkomen of vermogen om in zijn levensonderhoud te voorzien? Dan mag u de kosten voor levensonderhoud niet aftrekken.

Voorbeelden (bedragen zijn kwartaalbedragen):

Nodig voor levensonderhoud Inkomen kind  Uw bijdrage Recht op aftrek?
€ 1.500 € 0 € 1.500 Ja
€ 1.500 € 1.000 € 1.500, waarvan € 500 noodzakelijk was Ja
€ 1.500 € 1.300 € 1.500, waarvan € 200 noodzakelijk was Nee

 Uitgaven die u niet mag aftrekken

De volgende uitgaven mag u niet meetellen als uitgaven voor levensonderhoud van kinderen:

 • uitgaven voor ziekte die u mag aftrekken als specifieke zorgkosten
 • uitgaven voor luxe zaken, zoals een auto, huis, huwelijksuitzet of bijdrage op de spaarrekening
 • uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapte kinderen van 21 jaar of ouder die meestal in een AWBZ-instelling verblijven
  Deze uitgaven kunnen vallen onder uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten.
 • uitgaven waarvoor u of uw kind een vergoeding krijgt
  Bijvoorbeeld een zorgtoeslag als u de premie voor de zorgverzekering van uw kind betaalt.